CÔNG TY TNHH SX XNK THÉP PHƯƠNG THANH TÂM

Thép nhúng nóng, Thép mạ kẽm, Thép hình, thép U, Thép I, Thép V, Thép H

Thép nhúng nóng, Thép mạ kẽm, Thép hình, thép U, Thép I, Thép V, Thép H

Thép nhúng nóng, Thép mạ kẽm, Thép hình, thép U, Thép I, Thép V, Thép H

Thép nhúng nóng, Thép mạ kẽm, Thép hình, thép U, Thép I, Thép V, Thép H
Thép nhúng nóng, Thép mạ kẽm, Thép hình, thép U, Thép I, Thép V, Thép H
Zalo

Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn liên hệ 0933.721.621

Phòng kinh doanh

Skype: 0901621021 Zalo: 0908646339

Điện thoại: 0908 646 339

Phòng nhân sự

Skype: 0933075621 Zalo: 0933075621

Điện thoại: 0933 075 621

Kế toán

Skype: 0933468621 Zalo: 0933468621

Điện thoại: 0933 468 621

Chi tiết bài viết

Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung mời thầu gói thầu B2: Mua sắm thiết bị sản xuất cuộn ống PE 3 lớp FFS thuộc dự án: Nhà máy sản xuất bao bì Polypropylene tại Dung Quất sử dụng vốn tự có và vốn vay theo hình thức ấu thầu quốc tế.

- Tên Bên mời thầu: Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung.
- Tên gói thầu: Gói thầu B2: Mua sắm thiết bị sản xuất cuộn ống PE 3 lớp FFS
- Tên dự án: Nhà máy sản xuất bao bì Polypropylene tại Dung Quất
- Nguồn vốn: Vốn tự có và vốn vay
- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu quốc tế 
- Thời gian bán HSMT từ 8 giờ00, ngày 07 tháng 6  năm 2010 đến trước 15 giờ 30, ngày 07 tháng 7 năm 2010.
- Địa điểm bán HSMT: Tầng 1, Tòa nhà EVN-Land Central, số 78A, Duy Tân, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.
- Giá bán 1 bộ HSMT:  250 USD
- Địa chỉ nhận HSDT: Tầng 1, Tòa nhà EVN-Land Central, số 78A, Duy Tân, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.
- Thời điểm đóng thầu: 16 giờ 00, ngày 07 tháng 7 năm 2010.
- Bảo đảm dự thầu: 18.000 USD; Bằng chữ: Mười tám nghìn USD; Bảo đảm dự thầu bằng: Ngân hàng đang hoạt động tại Việt Nam hoặc Ngân hàng nước ngoài được Ngân hàng hoạt động tại Việt Nam xác nhận.
HSDT sẽ được mở công khai vào 16 giờ 00 (giờ Việt Nam), ngày 07 tháng 7 năm 2010, tại Tầng 1, Tòa nhà EVN-Land Central, số 78A, Duy Tân, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.
Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

1
Bạn cần hỗ trợ?
Go Top